Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα 211 01 44 854 - 211 01 26 608

English Ελληνικά     

2M Hellas
εξοπλισμός & υπηρεσίες


Ο συνεργάτης σας σε 360 μοίρες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες / Oικονομικές αναλύσεις και μελέτες


Η 2M Hellas παρέχει στους πελάτες της ενάν αριθμό εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών αναλύσεων για την υποστήριξη τους. Οι παρεχόμενες μελέτες αφορούν την ανάλυση επενδύσεων, ανάλυση κερδοφορίας και ανάλυση τρέχουσας χρηματοικονομικής κατάστασης και οι οποίες συνοδεύονται από τις ανάλογες εμπεριστάτωμενες μας συμβουλές.Παράλληλα, σε συνεργασία με μερικές από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες του χώρου παρέχουμε υποστήριξη για την εκπόνηση μελετών και την κατάθεση φακέλων με σκοπό τη χρηματοδότηση / επιδότηση των δραστηριοτήτων σας και των μελλοντικών επενδυτικών σχεδίων σας, στο πλαίσιο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.