Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα 211 01 44 854 - 211 01 26 608

English Ελληνικά     

2M Hellas
εξοπλισμός & υπηρεσίες


Ο συνεργάτης σας σε 360 μοίρες

Κεντρικά συστήματα επίβλεψης


Το Σύστημα Απομακρυσμένης Επίβλεψης, που παρέχουμε σε συνεργασία με την Kaplanlar, υποστηρίζεται από εξειδεικευμένους τεχνικούς, οι οποίοι έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για να εντοπίζουν κάθε τεχνικό πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται με τη βοήθεια ενός συστήματος προειδοποίησης και οδηγεί στη λήψη των απαραίτητων ενεργειών. Με αυτόν τον τρόπο οι πελάτες μας μπορούν να αποφύγουν απώλειες προϊόντων. Το σύστημα μας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες επίβλεψης σε όλες τις ψυκτικές εγκαταστάσεις και διαθέτει προχωρημένες λειτουργίες συναγερμού και αναφοράς. Το σύστημα μπορεί να εντοπίσει την περιοχή, όπου εμφανίζεται το πρόβλημα και μεταφέρει όλα τα δεδομένα (θερμοκρασίες, αποψύξεις, υψηλές & χαμηλές τιμές πίεσης δικτύου) στο Κέντρο μας αυτόματα.